Průřez vodiče ochranného pospojování

Nejmenší povolený průřez volně uloženého ochranného vodiče je Cu 4. Nejmenší průřez vodiče hlavního pospojování je vodič Cu 6,0 mm2. Co je to vodič pro ochranné pospojování ?

Průřez vodiče ochranného pospojování

Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů. Jaký nejmenší průřez vodiče použít na. OPAKOVÁNÍ: Zásady uzemňování a pospojování — Elektrika. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro automatické odpojení od. Tento přídavný vodič pospojování musí mít průřez, který je minimálně polovinou průřezu odpovídajícího ochranného vodiče.

Cílem pospojování je dosáhnout stejného potenciálu. Průřezy vodičů pospojování závisí na průřezu vodičů. Ukázky návrhu zemničů až po ochranné pospojování TZB. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro pospojování v souladu s. Vodiče ochranného pospojování jsou ochranné vodiče, které spojují neživé a cizí vodivé části za účelem vyrovnání potenciálu. TABULKA OCHRANNÝCH VODIČŮ A VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní.

DUM pro seznámení s ochranným pospojováním v budovách. Průřezy vodičů ochranného pospojování. Doplňková ochrana – doplňující ochranné pospojování. Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543. Ochranný vodič je vždy přímo nebo přes jiné ochranné vodiče spojen s ochrannou. Vodiče hlavního pospojování nesmějí mít průřez menší, než je polovina. O žádném ochranném vodiči navíc jsem nikdy neslyšel.

Co má být součástí ochranného pospojování je dáno čl. Průřezy vodičů ochranného pospojování k hlavní. Kabel propojovací pro ochranné pospojování. Zdravotnické přístroje vybavené typizovanou ochrannou svorkou se. Průřez připojovacích vodičů má být polovina největšího průřezu ochranného vodiče. Přípojnice PA ochranného pospojování vyšetřovny je dále propojena na.

Spojitost ochranných vodičů pro pospojování a vyrovnání potenciálů.