Přízemí anglicky

Anglický slovník (česko-anglický slovník). Pro český výraz přízemí bylo nalezeno překladů: 4 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 1). Slovenská, Ruská, Anglická, Francouzská.

Přízemí anglicky

Mnoho přeložených ukázkových vět obsahujících „přízemí “ – anglicko-český slovník a vyhledávač anglických překladů. Pokud však mluvíme o klasickém rodinném domě, který má přízemí a patro, slovo FLOOR nepoužíváme. Anglické slovo to ale samozřejmě není. Zatímco u rodinných domů, které mají přízemí a patro, se používají jednoduše slovíčka downstairs a.

Přízemí anglicky

No a v tom jsem měla právě zmatek, proč mi LL říkal špatně přízemí, že je ground floor, takže se to týká domu a u domku je to downstairs.

Přízemí anglicky

UK (ground level of building), přízemí.

Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective. Office buildings often have shops on the ground floor. Předměty: Anglický jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk. Předměty: Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce. Balneocentrum hotelu Anglický Dvůr využívá zkušenosti hotelů nejvyšší kategorie. Všechny vodní procedury jsou umístěny v přízemí hotelu. Palackého 60, 50601, Jičín, Holínské Předměstí.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle, 09. Administrativa skladování (AS), Matematika (M), Písemná a elektronická. Anglický jazyk (Aj), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ). Kabinet: zástupci ředitele – přízemí. Vyučuje: Anglický jazyk, Hudební výchova, 1. Kabinet: tělesné výchovy – z nářaďovny; sborovna – přízemí.