Půda prezentace

Půda je důležitým zdrojem obživy člověka. Prezentace podává základní přehled týkající se tématu půdy. Závěr prezentace obsahuje otázky ke zopakování.

Půda prezentace

Půda je nejsvrchnější vrstvou zemského povrchu, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy. Poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům i člověku. Vzdělávací oblast: PŘÍRODOVĚDA – PŮDA. Anotace: Prezentace obsahuje základní informace o vzniku půdy, rozdělení typů půd, co půda obsahuje, co je to.

Půda prezentace

Pří_148_Rozmanitost přírody_Neživá příroda – půda. V materiálu je popsán význam půdy, složky a vrstvy půdy. Matkou půdy je vždy hornina, která tvoří podklad určitého území. Budoucí půda z horniny získává důležité látky, které určují, jak se na ní bude rostlinám dařit. Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v. Povrch pevnin pokrývá zvětralinový plášť, z něhož se postupně vytváří půda; Vznik půdy – složitý. Po prezentaci by žáci měli znát základní informace o půdách, co je půda, vysvětlit půdní profil, určit půdní druhy a půdní typy, podle obrázků poznat, o kterou.

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a.

Půda prezentace

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Název učebního materiálu: ČR – půdy. VZNIKAJÍ ZVĚTRALINY – POKRÝVAJÍ VĚTŠINU. Půda vzniká zvětráváním hornin a minerálů. Při zvětrávání hornina praská a na povrchu začínají růst rostliny.

Tyto rostliny vypouštějí látky, které. Prezentace slouţí jako výklad spojený s doplňujícími otázkami, které fungují jako aktivační aparát společně s prací s atlasem ČR. Prezentace na IT – vznik půdy, složení půdy. Anotace, Prezentace – půdy České republiky. Očekávaný výstup, Žáci se seznámí s novými informacemi. Všeználek Vás seznámí s druhy půd a zemědělstvím v České republice.

GP OP VK Inovativní metody v prvouce.