Pudorys strechy

ZAKRESLOVÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Příčný řez ploché střechy- Výkres V2. Ploché střechy, jednoplášťové, dvouplášťové střechy, krovy, tesařské spoje.

Pudorys strechy

Nosná konstrukce ploché střechy (půdorys i svislý řez) tvořená vazníky se kreslí. Zakreslit půdorys a svislý řez ploché střechy. Vysvětlit princip zakreslování krovu vaznicové.

Zobrazení šikmých střech ve výkresech pozemních staveb : ▻ v půdorysu krovu ( půdorys vaznicové konstrukce střechy ).

Pudorys strechy

VÝŠKA HORNÍ HRANY ŽELBET STROPU POD STŘECHOU. OPLECHOVÁNÍ DETAILŮ STŘECHY BUDE PROVEDENO DLE. PŘITÍŽENÍ SKLADBY STŘECHY U OKRAJE STŘECHY OBJEKTU. U´ kolem je nalézt prusecnice jednotlivých strešnıch rovin stejného spádu, jsou-li dány stopy techto rovin (tedy pudorys strechy).

Pudorys strechy

Pro vypracování nabídky prosíme zaslat tuto dokumentaci: stavební půdorys posledního patra ( stačí jednoduchý náčrtek s vyznačením všech nosných zdí ). Z hlediska kreslení je důležité rozlišení střech podle druhu konstrukce i sklonu. Půdorysem střechy kresleným jako pohled shora na dokončenou střechu.

Krovy vytváří tvar střechy a přenáší zatížení od střešního pláště, sněhu, větru. Variabilní systém – možno zastřešit téměř jakýkoliv půdorys střechy sedlové. Fotoalbum » Stavby na území obce » Společensko sportovní dům v Úročnici, Benešov » 5 Půdorys střechy. Společensko sportovní dům v Úročnici. POTRUBÍ VZT a prostupy střechou b b. Před započetím prací, si dodavatelská firma musí přeměřit rozměry !