Úřad pro ochranu osobních údajů stanoviska

Text není stanoviskem Úřadu, ale návrhem sloužícím k diskusi. V této rubrice jsou umístěna stanoviska Úřadu, která již nejsou (především vzhledem ke změně právní úpravy) aktuální. Stanoviska Úřadu v aktuálním znění jsou.

Úřad pro ochranu osobních údajů stanoviska

KAIT řediteli odboru legislativy a zahraničních vztahů Úřadu pro ochranu osobních údajů následující žádost o stanovisko:. Nové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které řeší problematiku umístění kamerových systémů v bytových domech v podstatě. Stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů k provozu bezpilotních letadel. Problematika ochrany soukromí a osobních údajů ve vztahu k provozu.

Úřad pro ochranu osobních údajů stanoviska

Dlouho očekávané stanovisko ÚOOÚ povoluje záznamy z kamer umístěných ve vozidlech, pro případ dopravní nehody.

Umístění kamerového systému v bytových domech ve světle aktuálního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení dokumentace pacientů ve zdravotnictví. Zveřejňujeme oficiální stanovisko poskytnuté předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) RNDr. Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Ze stanoviska úřadu vyplývá, že zákon o ochraně osobních údajů se na. Utekly adresy nebo výše plateb Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl. OOÚ“) byl zřízen jako jeden z nových.