Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí

Pořízení regulačního plánu totiž nahradí územní rozhodnutí v rozsahu stanoveném při jeho vydání. Regulační plán vždy nahrazuje územní rozhodnutí:. Protože u regulačních plánů pořízených do konce roku 2006 nebyl schválený rozsah územních rozhodnutí, které regulační plán nahrazuje, nelze v těchto.

Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí

Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahradí, je stanoven již. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Podle § 78 stavebního zákona regulačním plánem nahrazuje územní rozhodnutí vždy, když je vydán. Každé čtyři roky je územní plán vyhodnocen a případně aktualizován zpracováním změny.

Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí

Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí, kromě záměru.

Regulační plán nahrazuje tato územní rozhodnutí:. Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu. Regulačním plánem se nahrazuje územní rozhodnutí pro vymezení a využití. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. V zastavěném a zastavitelném území nahrazuje regulační plán ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, v nezastavěném území může nahradit plán. Rozhodnutí o pořízení regulačního plánu lokality „Park“ a „Kompostárna“ bylo.

Regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí

Nebude-li pro území vydán územní plán a nebude-li vymezeno zastavěné území.

Pokud část regulačního plánu nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr. Požadavky na pořízení podrobnější dokumentace V rámci územního plánu by. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Regulační plán nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí j) Požadavky. Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje.

Zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí. Posouzení souladu návrhu regulačního plánu. Návrh zadání regulačního plánu Rokycany – Pod Čilinou. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí.