Režné kamenné zdivo

Nejčastěji se používá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z neopracovaného kamene se provádí tzv. Režné zdivo je typ kamenného nebo cihlového zdiva, které je pouze vyspárováno, ne však omítnuto.

Režné kamenné zdivo

Využívá se zejména v oblastech, kde by kvůli. Režné zdivo vyžaduje lepší materiál (lícovka) i opracování, aby odolávalo vlivům. Podle materiálu se zdivo dělí na kamenné, cihelné, smíšené a hrázděné. Téma vzdělávacího materiálu: Kamenné zdivo II.

Režné kamenné zdivo

D R U H Y Z D I V A Z P Ř Í R O D N Í H O K A M E N E. Ověření znalostí z tematického celku Kamenné zdivo. Jaký druh kamenného zdiva se na obrázku? Kamenné zdivo – druhy a použití (část 2). Zdivo z přírodního kamene: Režné zdivo z lomového kamene; Kyklopské zdivo; Řádkové zdivo obyčejné (hrubé a čisté). Zdivo z obnaženého přírodního kamene nebo cihel (nazýváme též jako režné zdivo) můžeme upravit vy-spárováním cementovou maltou nebo koupenou. Již v procházce dějinami kamene jsme se zastavili u konstatování, že kámen, původně. Nyní nesmíme opomenout ani zdivo režné z lomového kamene nebo z. Viditelné kamenné broušené zdivo mělo často minimální spáry (znalost vazby).

Režné (viditelné) cihelné zdivo Zblízka: detail svislých a vodorovných spár. Spárování zdiva – Spárováním rozumíme vyplňování ložných i styčných spár. Pro zdění a spárování režného zdiva je optimální suchá maltová směs IP32S s. Dobrý den, rádi bychom spárovali kamenný sklep, se kterým jsme již udělali základní práce viz. Spárovací špachtlí (Používá se u spárování režného zdiva.). Cihelné a kamenné obkladyy Altobrick věrně napodobují přírodní vzhled. Kamenných kvádrů je užito rovněž na ohradní zdi a vjezdové brány.

Na mladší stavby je použito pálených cihel, omítaných nebo ponechaných v režném zdivu.