Rozteč latí pod trapézový plech

Vzdálenost podpor pod trapézovým plechem (latí, vaz- nic) má. Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35. Vzdálenost podpor pod trapézovým plechem (latí, vaznic) má být dána.

Rozteč latí pod trapézový plech

Dimenzování a rozteče nosné konstrukce i spojovací materiál musí být určen. Trapézové plechy jsou určeny jako lehká střešní krytina či opláštění jak pro profesionální použití. Trapézové plechy nemění svůj objem pod vlivem vody.

Montáž střešních latí je nutno provést pečlivě a přesně.

Rozteč latí pod trapézový plech

Střešní tašková tabule a trapézové plechy jsou vyráběny na nejmoder-. Vzdálenost latí musí být přizpůsobena délce modulů střešní kry- tiny. Masové využití ocelového plechu s pozinkovanou úpravou umožnily nové. Jako podklad pod tyto druhy krytin se používá laťování nebo bednění a to podle. U krytin ve tvaru falce a trapézu není potřeba přesná rozteč latí příp.

Nestůjte pod právě montovanou plochou. Trapézové plechy Lindab je přípustné kotvit rovněž kalotami, nebo závěsnými třmeny. Rozměřte rozestupy mezi jednotlivými latěmi.

Rozteč latí pod trapézový plech

Tloušťka a rozteč latí záleží na únosnosti vlnitých a trapézových plechů, zatížení a sklo- nu střechy. Střešní plechy SAFIR 350 a SAFIR 400, KRON 350 a KRON 400, které jsou vyráběny. Konstrukce pod plechovou střešní krytinu. Použitím kontralatí a latí jsou vytvořeny vzdušné mezery, které střechu. Trapézové plechy tvoří tradiční komponent používaný na průmyslových objektech, ale v současnosti také stále.

Tento prolis musí být vždy ukryt pod bočním plechem. Veškeré trapézové plechy jsou vyráběné v pásech dle potřeby a tvaru střešní konstrukce. Ocelové krytiny nemění svůj objem pod vlivem vody. Satjam trapézové plechy jsou vyráběny s ocelového plechu žárově pokoveného. Rozteč latí dle tabulek únosnosti jednotlivých plechů, tloušťky, sklonu. Za trapézové plechy pod 50m2 je hrazen výrobci podlimitní příplatek +. L rozteč podpor určená projektem h výška trapézového plechu určená. Vzdálenost podpor pod trapézovým plechem (latí, vaznic) má být určen projektem.

Trapézové plechy je možné použít na střechu se sklonem. Rozteč ostatních latí určuje délka modulu. Latě musí být přibity přesně, ve stejných odstupech tak, aby. Jako podklad pod plechové krytiny se používá laťování nebo bednění a to podle. Proto je důležité dodat pro výpočet pod- klady s přesnými. Jsme dodavatelem střešních krytin a trapézových plechů i klempířských prvků.

Na krokve se klade paropropustná fólie, která se fixuje pod kontralatě ke krokvím.