Sanační omítka cemix

Sanační postřik (podhoz) pro úpravu podkladu pod sanační jádrové omítky. Na omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného zdiva (cihly, kámen, beton). Pracovní postup Cemix │ Sanační omítkové systémy na.

Sanační omítka cemix

Omítka splňuje veškeré požadavky na sanační omítky WTA, ale není. Sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Omítky podle WTA pro omítání zděných konstrukcí s nízkým a středním stupněm vlhkosti a zasolení. Jsou součástí Cemix Sanačního systému.

Sanační omítky po rozmíchání s vodou vytvoří ve své struktuře velké množství vzduchových pórů odvádějících vlhkost ve formě vodní páry ze zdiva do okolního. Sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného. Speciální sanační jádrová omítka pro ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí. Jak na vlhké zdivo – Sanační omítkové systémy Cemix. Sanační omítky se vyznačují speciální recepturou, která po jejich rozmíchání s vodou vytvoří v omítce. Technologický postup opravy stěn domu poškozených vlhkostí za pomoci tradičně kvalitních sanačních omítek Cemix.

Pro soklové části je certifikována Cemix Sanační omítka soklová WTA (064), která je svými technickými parametry podobná Cemix Sanační.

Sanační omítka cemix