Sanační omítka vnitřní

Sanační postřik (podhoz) pro úpravu podkladu pod sanační jádrové omítky. Speciální sanační jádrová omítka pro ruční nanášení ve vnějším i vnitřním. Jak na vlhké zdivo – Sanační omítkové systémy Cemix.

Sanační omítka vnitřní

Sanační omítky se vyznačují speciální recepturou, která po jejich rozmíchání s vodou. Vápenná bezcementová sanační omítka určená pro zhotovení jádrové omítky, pro vnitřní i vnější použití. Použití u zdiva z cihel, kamene a smíšeného zdiva.

Vyrovnání nerovností se provádí již přímo sanační omítkou, do které vkládáme úlomky pro propustného materiálu jako jsou úlomky cihlových tašek a cihel.

Sanační omítka vnitřní

Sanační omítky po rozmíchání s vodou vytvoří ve své struktuře velké množství vzduchových pórů odvádějících vlhkost ve formě vodní páry ze zdiva do okolního. Minerální malta k provádění sanačních omítek speciálně pro vlhké zdivo. ThermoSan je vhodný při řešení problému s vlhkostí obytných objektů a staveb v interiéru i. Sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného. Určená speciálně pro sanační omítkové systémy ve vnějším i vnitřním prostředí. Moderní sanační omítky budou mít další přidanou hodnotu v podobě.

V důsledku teplotního rozdílu mezi vnitřní a vnější stěnou difunduje. Sanační omítky Baumit se vyznačují nízkou kapilární nasákavostí, a především vysokou pórovitostí a nízkým difuzním odporem. Dům je vlhky, proto bylo nutné natáhnout sanační omítky na spodní polovinu zdí, na horní pak normální.

Sanační omítka vnitřní

HASIT 210 SANIER -Wandputz Jádrová sanační omítka. HASIT 200 SANIER – Wandputz Jádrová sanační. Sanierputz Altweiss – lícní sanační omítka vhodná pro vnější i vnitřní použití; Feinputz – jemná.

Podle užití nazýváme omítky vnitřní v interiérech budov, nebo venkovní. Jsou to především sanační omítky na vlhké zdivo nebo omítky tepelně izolační. Abychom dosáhli tohoto dvojího efektu, definuje směrnice WTA „Sanační omít- kové systémy“. Platí, že povrchová fasadní barva, nebo vnitřní malba by měla mít minimálně stejné požadavky na paropropustnost, jak sanační omítka. A – SYSTÉM SANAČNÍCH OMÍTEK (vlhkost zdiva do 15%) Principem sanačních omítek je jejich vnitřní struktůra založená na vysokém obsahu. Tyto malby a fasádní nátěry musí být vhodné pro sanační omítky, tj.

Také aplikujeme sanační termoizolační omítky pro vnitřní i venkovní. Sanační jednovrstvá omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva.