Šestidílná klenba

Přejít na Šestidílná klenba – Šestidílná klenba katedrály v Laonu, Francie, od 1160. Významné stavby zaklenuté šestidílnou klenbou:. Nahlásit další obrázekNahlaste prosím urážlivý obrázek.

Šestidílná klenba

Síťová klenba – jako první ji použil Petr Parléř v Chrámu sv. Křížova klenba – jde téměř vždy o klenbu stoupající s diagonálními oblouky, přibližují se kupoli. Někdy se používala i šestidílná klenba. V ranné gotice se využívala hlavně křížová žebrová a šestidílná žebrová klenba.

Šestidílná klenba

Křížová klenba je utvořena průnikem dvou valených kleneb. Zde naleznete 2 významů slova ŠESTIDÍLNÁ KLENBA. Můžete také přidat význam slova ŠESTIDÍLNÁ KLENBA sami. Klenba vzniklá vložením dalších žeber mezi úhlopříčně vedená žebra klenebního pole. O-O’ – délka klenby, l – rozpětí klenby). KŘÍŽOVÁ KLENBA S KRUHOVÝMI ČELY, ROVNÉ VRCHOLNICE. Arkády; Tribuny (empory); Triforium; Okna; Masivní sloupy; Šestidílná klenba.

Vnější opěrný systém – opěrný pilíř a. Autorem sítové klenby, používané poprvé ve vrcholné gotice, byl Petr Parléř.

Šestidílná klenba

KŘÍŽOVÁ klenba – žebrová (čtyřdílná, pětidílná, šestidílná, osmidílná). V presbytáři je využita šestidílná klenba – jde o jedno z nejstarších použití tohoto typu klenby ve střední Evropě. Celý kostel, až na prsbytář je zaklenut křížovými klenbami, v presbytáři je použita klenba šestidílná. Ojedinělé jsou i okna průčelí a jižního příčné lodi. U mnozstvı oblouku, kleneb a rozmanitých kruzeb je mozno nalézt celou.

Stavba chrámů a katedrál – nejdříve obvodový plášť a zastřešení, klenby až poté. KLENBY – křížová klenba žebrová (čtyřdílná, pětidílná, šestidílná, osmidílná). Presbytář kostela završuje šestidílná klenba. Jde o jedno z nejstarších použití tohoto typu klenby ve střední Evropě. Architráv – klenby jsou vzácné, původně i monumentální stavby z hlíny a cihle, ale.