Skleníkový efekt

Skleníkový efekt se vyskytuje přirozeně na Zemi téměř od jejího vzniku. Skleníkový efekt je proces, při kterém dochází k ohřívání planety. Na zemský povrch od Slunce dopadá záření, určitá část tohoto záření. Jedná se o plyny, které vykazují schopnost vytvářet tzv. Ten funguje na jednoduchém principu: Skleníkové plyny jsou sloučeniny, které díky. Pozorování Země ukázala, že atmosférické složky, jako voda, vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný zachycují.

Skleníkový efekt je proces, při kterém skleníkové plyny v atmosféře způsobují ohřívání planety tím, že pohlcují dopadající sluneční záření a zároveň brání jeho. Můžeme tak pozorovat skleníkový jev, díky němuž se dolní část troposféry ohřívá. Teplota naší planety je určována rovnováhou mezi energií přicházející od Slunce ve formě krátkovlnného záření. Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím,že absorbuje dopadající sluneční záření a zároveň brání. První plynný obal získala Země při zchlazování asi před 4,5 miliardami let. Obsahoval hlavně oxid uhličitý, vodu.

Skleníkový efekt

A v dnešním Michael´s experiment vám ukážeme, jak přesně CO2 způsobuje skleníkový efekt a jak přispívá ke kyselým dešťům.