Skupenské přeměny

Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky. Voda o hmotnosti 10 kg a teplotou 00C se zahřeje na 1000C a pak se celá vypaří na páru se stejnou teplotou. Lt (teplo, které těleso o hmotnosti m z krystalické látky přijme při teplotě… přeměna z pevného skupenství v plynné (opak je desublimace). Nejčastěji rozlišujeme tři skupenství pevné, kapalné a plynné, která jsou. Stanoviště se zaměřuje na prozkoumání dvou nejčastějších skupenských přeměn – tání a vypařování. Každý tento celek zahrnuje několik. Změna skupenství je změna fyzikální.

Skupenství látek se mění zahříváním nebo ochlazováním látky. Když látku zahříváme, její částice.

Skupenské přeměny

Start studying 11 – Skupenské přeměny. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Pod pojmom skupenské premeny chápeme dej, kedy sa látka mení z jednej svojej formy na inú. Vyberte z nabídky jednu správnou odpověď. Výukový program Fyzika zajímavě – termika: kapitola Skupenské přeměny.

Téma: Skupenské přeměny – křížovka – legenda. Vodu o hmotnosti 5,5 a o teplotě 70 °C máme ochladit na teplotu 30 °C vhozením ledu o teplotě 0 °C. VPower Pointu zpracovaná křížovka určená k opakování základních pojmů za skupenských přeměn a tepla. Z fázového diagramu dokážeme hodnotit změny skupenství dané látky probíhající při změnách teploty t a tlaku p. Oblast 1 vymezuje plynné skupenství látky. Uspořádání atomů určuje skupenství látky. Rozeznáváme skupenství pevné, kapalné, plynné a plazma.

Anotace – test k ověření znalostí učiva o změnách skupenství. Při jakém tlaku a teplotě skupenské přeměny probíhají? Kolik tepla se uvolní při zmrznutí 2 kg vody o teplotě 0 °C? Pro objednání vstupenek se přihlaste. Anomálie vody je, že: a) voda se přeměňuje na led.