Sloup vysokého napětí kočka

Normalizovaný stožár pro vedení vysokého napětí. Tuto přenosovou část sítě tvoří vedení o napětí 220 a 400 kV sdružených a některé vybrané úseky vedení 110 kV sdružených. Představí vám základní typy stožárů velmi vysokého napětí (VVN) a jejich využití. Novější typy jsou složitější: Delta, Kočka, Donau. Vedení proto opatřujeme na konci a na začátku u každého sloupu závažím. Stožáry zajišťují, aby se části pod napětím (elektrické vodiče). Typickými případy jsou propojovací vedení zvláště vysokého napětí v husté městské.

Sloup vysokého napětí kočka

Jedná se dost často o vysoký štíhlý (zpravidla kovový) nosník kruhového průřezu.

Od běžného sloupu se ale stožár liší především tím, že bývá umístěn téměř výhradně ve venkovním prostředí mimo interiér budov a. Na sloupy přenosových tras velmi vysokého napětí narážíme při cestě krajinou. Typ Kočka stabilizuje výkyvy středního lana dvojitým závěsem. Na starosti mají 3069 km vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí, které je. Práce montéra vvn znamená mimo jiné spoustu lezení po vysokých. Typy ocelových stožárů – konstrukce. Automatizované námrazoměrné stanice METEO jsou instalovány na sloupech.

Při velmi vysokém napětí 110 kV, 220 kV, 400 kV nebo 750 kV rozlišujeme.