Složky nátěrových hmot

Laky a nátěrové oleje jsou materiály tvořící průhledný, tvrdý, ochranný nátěr. ArchivPodobnéNátěrové hmoty zahrnují látky používající se jako mokrá povrchová úprava v. Rozdělení nátěrových hmot podle filmotvorné složky; Rozdělení nátěrových hmot.

Složky nátěrových hmot

Jednosložkové polyuretanové nátěrové hmoty. Filmotvorné složky – tvoří podstatu nátěrového filmu. Kromě hlavních složek obsahují nátěrové hmoty přísady upravující jejich vlastnosti. Nátěrové hmoty jsou výrobky, které po nanesení v kapalném nebo těstovitém.

Složky nátěrových hmot

Filmotvorné složky – tvoří nátěrový film – např.

Nátěrové hmoty se dělí na barvy a laky (laky jsou průhledné). Základní členění nátěrových hmot je možné provést podle jejich hlavních složek na nátěrové. Nátěrové hmoty jsou přírodní nebo syntetické látky, které slouží k. ASFALTOVÉ jsou vyráběny z přírodních asfaltů, nebo z asfaltů vznikajících destilací ropy. Používaly se k ochranným nátěrům kovů a v současné době se téměř. Jsou hlavní složkou barev a v podstatě udržují pigmenty, plnidla a další látky. Klíčová slova: nátěrové hmoty, míchací zařízení, mlýn, hnětač.

DĚLENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT DLE HLAVNÍ SLOŽKY.

Složky nátěrových hmot

Filmotvorné (pojiva) – Podmiňují vznik souvislé, přilnavé a mechanicky odolné vrstvy (filmu); Pigmentové Nerozpustné barvené prášky. Tyto vstupní suroviny lze podle jejich specifické funkce rozdělit do čtyř základních skupin, které představují základní složky nátěrových hmot:. Nátěrovou hmotu tvoří složky neprchavé a prchavé nebo též filmotvorné, barvící a rozpouštěcí. Tvoří podstatnou část nátěrového filmu. Termíny nejčastěji používané v oboru nátěrových hmot a povrchových úprav. KRVÁCENÍ NÁTĚRU – průnik barvící složky spodní vrstvy rozpustné v. DUM Všeobecné podmínky pro zhotovování.

DUM Aplikační metody a zasychání nátěrů. Při své praxi výzkumníka v oboru nátěrových hmot se často setkáváme s otázkou laické. Dále formulátor rozhoduje o počtu složek výsledné nátěrové hmoty.