Součinitel prostupu tepla obvodové stěny

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru, 0,75, 0,50, 0,38 až 0,25. Lehký obvodový plášť (LOP) hodnocený jako smontovaná sestava včetně. Základní veličiny a vztahy – požadavek na součinitele prostupu tepla. Při návrhu tloušťky tepelné izolace při zateplení obvodové stěny je třeba vycházet z. U je součinitel prostupu tepla konstrukce a UN je jeho normou požadovaná hodnota ve. Sestavte si vlastní obvodovou stěnu ze známých zdicích materiálů a tepelných izolací a sami si u ní spočítejte součinitel prostupu tepla a tepelný odpor. Konstrukce obvodové stěny domu má vypočtený součinitel prostupu tepla.

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny

Normou daná doporučená hodnota součinitele prostupu tepla.

Zásady pro navrhování obvodových stěn z hlediska stavební tepelné techniky. Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011). Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru. Rám lehkého obvodového pláště, -, 1,8, 1,2. Zcela novou funkcí výpočtu prostupu tepla při modelování obvodové stěny je porovnání skladby, kterou zadal.

Skladby ze zdiva HELUZ mají odpovídající součinitel prostupu tepla jako uživatelem modelovaná skladba.

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny