Součinitel tepelné vodivosti eps

EPS 150 lze použít pro zatížené izolace – pochůzné střechy, podlahy apod. Grafitový EPS dosahuje lepších hodnot součinitele tepelné vodivosti λ. Součinitel tepelné vodivosti a teplota desek EPS Naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti EPS v závislosti na teplotě, měřeno.

Součinitel tepelné vodivosti eps

Izolační desky Isover EPS 70F jsou určeny zejména pro fasádní zateplovací systémy ETICS a. Charakteristický součinitel tepelné vodivosti λk10. Nejznámější fasádní polystyren je ten s označením EPS 70F. Lepší mechanické vlastnosti než pěnový polystyrén (EPS), Cena.

Součinitel tepelné vodivosti eps

Polystyreny EU – pěnový polystyren EPS, extrudovaný polystyren XPS. Součinitel tepelné vodivosti expandovaného polystyrenu se pohybuje od λ = 0,037 do. Odpověď : Z hlediska tepelně izolačních vlastností polystyrénu a minerální (kamenné) vlny není mezi těmito materiály.

Jak je vidět z tabulky, součinitel tepelné vodivosti je shodně kolem hodnoty 0,04. Ze součinitele tepelné vodivosti se pro dané tloušťky odvozují ostatní hodnoty jako tepelný. Fasádní polystyren EPS 70F je vhodný pro zateplení novostaveb. Název výrobku: pěnový polystyren EPS 100 S Stabil. Měrná tepelná kapacita v suchém stavu:. Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný:.

Součinitel tepelné vodivosti eps

Název materiálu, Součinitel tepelné vodivosti ? Konkrétní příklady označení polystyrenu: Fasádní polystyren – EPS 70 F. Bude Vás zajímat: Výpočet součinitele prostupu tepla stěnou. Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou Isover TF Profi tloušťky 30 mm.

Používá se zejména pro tepelné izolace v přímém styku s vlhkostí (spodní stavba, inverzní ploché střechy), nebo izolace s. Chcete vědět jakou tloušťku polystyrenu potřebujete k zateplení svého domu? Kotevní plán s nákresy řešení kotvení. Polystyren EPS 150 S Stabil, jedná se o pěnový polystyren určený pro vysoce tlakově namáhané podlahové a. Strukturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky. Poznámka: Pro jiné tloušťky si vyžádejte.