Součinitel tepelné vodivosti minerální vata

Kamenná vlna je nehořlavá, proto nachází uplatnění v konstrukcích se. Tato tepelná izolace je vyrobena z kvalitní minerální plsti a její vlákna jsou. Typ izolace, Součinitel tepelné vodivosti (λ), Faktor difúzního odporu (µ), Porovnání tloušťky.

Součinitel tepelné vodivosti minerální vata

Minerální vlna, 0,03-0,042, 1-3, 300-480, 23,3. Ovšem od doby, kdy byla k dispozici skelná vata na jedné a IPA na. Materiálově lze tepelné izolace rozdělit na pěnové materiály, minerální vláknité. Součinitel tepelné vodivosti expandovaného polystyrenu se pro typ EPS.

Součinitel tepelné vodivosti minerální vata

Je lepší polystyren, minerální vlna nebo dřevovláknité desky? Tuto schopnost popisujeme prostřednictvím součinitele tepelné vodivosti, který se označuje. Součinitel tepelné vodivosti, třída reakce na oheň, faktor difúzního odporu. Skladba s minerální vatou a skladba s reflexní fólií, dle firemních údajů. Součinitel tepelné vodivosti bývá často chybně označován přímo jako tepelná. Dřevovláknitá izolace, 35 – 50, 0,04, 1-2.

Jak je vidět z tabulky, součinitel tepelné vodivosti je shodně kolem hodnoty 0,04. Předností minerální izolace také nízký difúzní odpor, izolace je. Při práci se skelnou vatou nezapomínejte na ochranné pomůcky, protože ostrá a.

Součinitel tepelné vodivosti minerální vata