Soustava tn-c-s

Jak správně značit síť TN-C-S písmeny? V čem je výhoda či nevýhoda soustavy. Tím je jednoznačně definováno, že jde o příslušnost k rozvodné soustavě TN-C a že tedy nedošlo nikde k rozdělení funkce tohoto vodiče.

Soustava tn-c-s

V době používání soustavy TN-C se vědělo o vlivech zpětných proudů. V síti TN-C-S se vodiče PE a N za místem rozdělení již nesmějí spojit a musejí být vedeny vzájemně izolovaně. Neutrální proudy v soustavě TN-S a TN-C. TN-C-S je trojfázová síť s uzemněným středním bodem, v první části vodič PEN současně plní funkci nulového i ochranného vodiče, v druhé.

Elektrickou síť tvoří soustava obvodů sloužících k napájení. Síť TN-C-S v tomto případě je pro část sítě společný ochranný a nulový vodič. Síť TN-C, která je soustavou, kde je ochrana zajištěna tzv. Nulový vodič je spojený s vodičem zemnícím. Síť TN-S V celé síti jsou vedeny ochranný a střední vodič jako dva. Jedná se o třífázovou střídavou síť NN, tři fáze a vodič PEN, 50Hz, 400V. Vodič PEN plní současně funkci ochranného i. K pochopení elektrické soustavy je nutné znát alespoň základní druhy sítí.

Existuje několik sítí, některé však nejsou tak běžné.

Soustava tn-c-s

TN-C je pouze před chráničem, k rozdělení PEN dojde zelenožlutým-modrým drátkem k. PE stejně označen, což v soustavě TN-C-S nelze! Tato soustava se dnes používá nejčastěji pro domovní i průmyslové instalace nízkého napětí. Oproti dříve používané soustavě TN-C je bezpečnější právě z. Dočetl jsem se, že při změně okruhů a provedení nových instalací, je nutné realizovat síť v soustavě TN-S. Sítě TN-S a TN-C-S jsou v současné době nejrozšířenějším provedením rozvodné soustavy v ČR. Ochranný a střední pracovní vodič jsou dva. V dalším textu jsou uvedeny základní informace a příklady zapojení přepěťových ochran v běžně používaných sítích nízkého napětí. Technické podmínky připojení k LDSž : Příloha č. Síť TN-C – provedení ochrany a princip působení.

Propojení kostry spotřebiče s ochranným vodičem soustavy PEN. Síť TN-C má z hlediska bezpečnosti tu nevýhodu, že při přerušení vodiče PEN jsou v případě jednoho zapnutého spotřebiče v příslušném obvodu, což se nikdy. C: Ochranný vodič a nulový vodič jsou odděleny. Druhy sítí: Síť TN – Dělí se dále dle uspořádání nulového a ochranného vodiče na: Síť TN-C: Je čtyřvodičová síť. TN, TN-C); zemnící vodič mezi chráničem a uzemněním musí být. Parametry elektroinstalace: Hrubá elektroinstalace; Kompletační elektroinstalace; soustava TN-C-S.

Zdravim,potreboval bych nejak strucne laicky vysvetlit rozdil mezi TN-C zapojenim a TN-S , mam to tu bohuzel velmi neprehledne poznaceno a. Ochrana před nebezpečným dotykem : samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojením.