Správa a údržba silnic středočeský kraj

Asistentka ředitele, správce majetku. Krajský úřad je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).

Správa a údržba silnic středočeský kraj

Kontaktní a korespondenční adresa: Krajská správa a údržba silnic. Středočeský kraj si k k výkonu vlastnických práv k pozemním komunikacím zřídil příspěvkovou organizaci Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IČO: 00066001. Elektronický nástroj zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Hledáte Správa a údržba silnic a komunikací ve Středočeském kraji a okolí?

Vyberte si z 30 ověřených a aktuálních firem a institucí v kategorii Správa a údržba. Oficiální název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001 data ze statistického úřadu české republiky. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. DIČ: CZ00066001 Sídlo: Zborovská 11. PRAHA 5, Zborovská II-Oblast Kutná Hora. Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. Středočeský kraj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Liberecký kraj: Krajská správa silnic Libereckého kraje.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – Provádíme údržbu a správu veřejných komunikací. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. Rekonstrukce, Mosty a visuté dálnice, Projektová příprava, Středočeský kraj.