Šířka mezipodesty

Přední hrana stupně se mírně zkosí nebo zaoblí (šířka. 20-30 mm). Podesty=odpočívadla – konstrukce umožňující spojení nebo ukončující schod. Navrhněte dvojramenné schodiště bytového domu (šířka a výška stupně, šířka a délka ramene, šířka podesty a mezipodesty, podchodná a průchozí výška).

Šířka mezipodesty

Doporučuje se rozšířit mezipodestu o 100 mm a. Je-li potřebný větší počet, musí být shcodiště přerušeno mezipodestou. Mezipodesta nebo mezipodlažní podesta (vedlejší podesta) je součást schodiště. Obvykle je to vodorovná plocha o šířce podobné jako schodišťové rameno a.

Šířka mezipodesty

Skutečná šířka stupně bude vždycky zaokrouhlená hodnota po 5 mm. Velikost mezi podesty a hlavní podesty: VIZ přednášky.

Dveře, které se otevírají mimo prostor podlažní podesty, musí mít minimální. Minimální průchodná šířka schodišťového ramene je v rodinných domech 900. Schodišťová ramena spojují nebo ukončují vodorovné plošiny – podesty, které. Podesty = odpočívadla – konstrukce spojující dvě ramena (mezipodesta). Pro bytové domy platí minimální šířka 1 100 mm (pokud je v domě výtah). Ostatní podle požadavku na požární bezpečnost. Průchozí hloubka hlavní podesty a mezipodesty se musí minimálně rovnat průchozí šířce přilehlých schodišťových ramen B p.

Šířka mezipodesty

Dřevěné schody,dřevěné schodiště, schodiště, podesty, jak udělat schody, jakudělat.

Hlavní podesty bývají až 300 mm hlubší, než je průchodná šířka. Odsazení stupně od mezipodesty: 30 mm. Průchodná šířka podest a mezipodest se musí rovnat nejméně průchodné šířce přilehlých schodišťových ramen a nesmí být ničím zúžena. Podlažní podesta šířka ramene (lépe zvětšit o 100 – 200 mm). Minimální průchozí šířka hlavního schodiště v rodinném domě je. Minimální dovolená šířka schodišťového stupně je 210 mm a nejmenší dovolená. Podesty i mezipodesty musí mít minimální průchodnou šířku stejnou jako.

Read more about konstrukce, rampy, stupni, prostor, rameno and ramene.