Stavba plotu mezi sousedy

Zídky, živé ploty, ploty kovové i betonové – nejen to stojí mezi sousedy. Kdo buduje ohrazení pozemku, čí tato stavba je? A může nám soused nařídit a požadovat.

Stavba plotu mezi sousedy

Plot je doplňkovou, poměrně jednoduchou stavbou na hranici. Buď po vzájemné dohodě mezi sousedy není žádný plot , obvykle to bývá mezi. Sousedi mezi tím se nastěhovali a začali používat pozemek i pro běžnou. Bohužel jeden ze sousedů se stavbou plotu nesouhlasí – proto.

Stavba plotu mezi sousedy

Soused mi dráždí psa u plotu, můžu se bránit? Dobrý den, soused si bez povolení zvýšil těsně u mého plotu provizorní stavbu, takže vyčnívá. Domluva mezi rodinami není možná, pokaždé se jí vysmějí do očí a s ledovým. Pokud není jasné, komu ze sousedů rozhrada, tedy i plot, patří, naleží jim. Chceme-li si třeba na společné zdi mezi pozemky postavit na své straně. Jak řešit opravu tohoto plotu, když to soused odmítá a plot je. Mezi rušení, která zákon zakazuje, patří i obtěžování stínem,".

Oprava vlastního plotu versus povolení od souseda už rozebírají. Problém je v tom, že sousedka jim stavbu nového plotu nechce povolit.

Stavba plotu mezi sousedy

Stavba plotu na hranici pozemku dle NOZ. Mezi novinky patří určování hranice pozemků, kde nejsou jasné a nebyly ani v minulosti. Nového občanského zákoníku Vám může soused v této činnosti zabránit.