Střední průmyslová škola stavební josefa gočára

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství. Dává absolventům dobré odborné základy a vykazuje dlouhodobě vynikající. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha.

Střední průmyslová škola stavební josefa gočára

Studijní obor Stavebnictví se zaměřením. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára. Bez učení jsem ve třeťáku, jediný co to chce je dělat výkresy a sem tam.

Střední průmyslová škola stavební josefa gočára

Schola Pragensis, Kongresové centrum Praha 24. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3Informace a nabídka oborů vzdělání.

Je to stavební průmyslovka – přesněji Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára. Cestu jsem znal zpaměti, ale když jsem přišel k. Studiem oboru Stavebnictví na SPŠ stavební Josefa Gočára absolventi získají vědomosti, dovednosti a schopnosti, jež jim umožní najít široké možnosti.

Střední průmyslová škola stavební josefa gočára

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství a je známa široké veřejnosti. Studovali v ní a studují celé generace – dědeček. Od té doby nese čestné jméno po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který ve škole maturoval v roce 1902. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a otevírací hodiny Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha, Nusle.

Stavebnictví je technickým oborem, který svou tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Střední průmyslová škola stavební Josefa. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 – Střední škola. Projekt úspory energie SPŠ Gočárova Praha. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára v Praze 4 má dlouholetou tradici. Historie SPŠ stavební Josefa Gočára.

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je jednou ze tří pokračovatelek pražského průmyslového školství. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3. Adresa místa otevřených dveří: Družstevní.