Střední vodič funkce

Různé názvy vodičů, které mají stejnou funkci – vývoj terminologie. Nulový (střední) vodič (v praxi elektromontérů „pracovní nula“) má, jak už jsem uvedl, v síti funkci pracovního vodiče, tedy může se na něm objevit síťové napětí. Střední vodič je spojen s uzlem trojfázového distribučního. Jelikož je v síti TN-C u vodiče PEN funkce ochranná nadřazena funkci pracovní. N je vodič střední má barvu světle modou. PEN: Protective Earth and Neutral (ochranné uzemnění s funkcí středního vodiče). Slouží N vodič připojený do elektroměru. Kam připojit pátý vodič třífázového.

ArchivPodobnéStřední vodič – vodič vyvedený z uzlu zdroje, je to pracovní vodič, v naší síti nn nemá napětí proti zemi. Vodič PEN – vodič, který v sobě sdružuje funkce. Krajní vodič – vodič, který je pracovní a má napětí proti střednímu vodiči. Vodič PEN – vodič, který v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Tím dostal uvedený vodič novou funkci; byl to vodič sloužící ochraně nulováním a byl proto nazván nulovací vodič. Jednotlivé vodiče (žíly) elektrického kabelu mohou být nejen z plného drátu, ale.

Japonsko a USA mají opačnou funkci šedého a světlemodrého vodiče atd. Názvosloví vodičů, druhy a označování sítí, uzemnění.

Střední vodič funkce

Funkce nulového (středního) a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče.