Strop porotherm miako

Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v. Výhoda je jasná – možnost kombinovat oba stropy, tj. Miako vložky pro stropní konstrukci Porotherm strop.

Strop porotherm miako

Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými. Používání stropů Porotherm – keramických trámečků POT a vlo- žek MIAKO – je již.

Strop porotherm miako

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařo- vanou prostorovou výztuží je možno. POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sv. Porotherm stropní nosník POT délka 1,75m.

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v. Jak se staví strop z keramických prvku (POT nosníku a MIAKO vložek). Jedná se o prefamonolitické keramické stropy bez souvislé nadbetonávky. Konstrukce vznikla modifikací klasických stropů Porotherm s Miako vložkami. POROTHERM P+D keramický strop POROTHERM. POT nosníky stropní vložky MIAKO věncovky VT 8. Stropní vložky MIAKO PTH jsou součástí stropního systému POROTHERM. Nosná součást keramického stropu POROTHERM (MIAKO). Stropný systém Porotherm je polomontovaný keramický strop s predpätými nosníkmi určený pre malé a stredné rozpony od 2,25 do 7,00 m. Takže pokud platí výpočet od tebe, tak je to skoro dvojnásobek. POROTHERM strop je tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a je možné ho.

Systémový stropy typu Porotherm nejsou vhodné. Porothermu nosníky POT); Vložky – u Porothermu Miako vložky, kterým se.