Stropní trámy – výpočet průřezu

Výpočet průřezu stropnic podle běžně vyráběného řeziva. Výpočet průřezu krokví, hambálku a objemu řeziva hambálkového krovu. Strop také umožnil využít prostor pod střechou a stropní trámy zpevňovaly konstrukci stavby.

Stropní trámy - výpočet průřezu

Základními vztahy pro výpočet trámového stropu jsou:. S ohledem na zatížení a průřez trámů se volí i osová vzdálenost. Empirickej výpočet na minimální vejšku trámu při danym rozpětí už sem tu uvedl vejš. Průřezy a dimenze dřevěných stropních trámů pod byty (Kos, 1999).

Stropní trámy - výpočet průřezu

Ve vyjímečných případech se velikost profilu určovala statickým výpočtem z rovnice. Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice). Průřezy trámů se volily podle rozpětí, osové vzdálenosti trámů a velikosti. Jejich výztuž a tloušťka vrchní betonové desky musí být podloženy výpočtem. PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ.

Stropní trámy - výpočet průřezu

Zatížení dřevěného stropního trámu celkem : f(n)max = qd =. Kombinované (polomontované) stropní konstrukce. Empirický vztah pro návrh výšky trámu pro osovou vzdálenost.

SN 73 1702: Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných. Návrh dřevobetonové spřažené stropní konstrukce. Dodatečné předepnutí stropních trámů. Návrh Optimálního průřezu dle STN 73 1201 Navrhovanie. Hlavními nosnými prvky jsou stropní trámy (stropnice) osově vzdálené 900 až 1. Předm tem projektu je posouzení únosnosti stropních trámű v podkroví na. Předpokládám kvalitu dřeva C22 (dříve SI) a zdravé trámy, coż v reálu není spln no! Součinitel pro šikmý ohyb se zavádí do výpočtu s ohledem na skutečnost.

S plošnými prvky se nejvíce setkáváme v případě střešních, stropních a stěnových deskových. Stropní trámy z rostlého měkkého dřeva chráněné ze spodní strany vodorovnou ochrannou.