Státní pozemkový úřad brno

ArchivPodobnéKrajské pozemkové úřady:. KPÚ pro hlavní město Praha, KPÚ pro Jihočeský kraj, KPÚ pro Jihomoravský kraj, KPÚ pro Karlovarský kraj, KPÚ pro Kraj. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Státní pozemkový úřad, Brno, Pisárky.

Státní pozemkový úřad brno

Název úřadu: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj – Pobočka Brno. Vláda schválila nový zákon o vzniku nového Státního pozemkového úřadu, ktrý by. ESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. Brno, nejpozději do 30 dní od data zveřejnění, tj.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj. Brno a budou zahájeny projektové činnosti na návrhu pozemkových. Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno. Státním pozemkovém úřadu a o změně.

Státní pozemkový úřad brno

Krajský pozemkový úřad pro Jihornoravský kraj, Hroznová 17, 603 Díl Brno. STÁTNÍ POZEMKovÝ ÚŘAD illllliłiilillflillll 1111111111. Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno -= venkov.

O Státním pozemkovém úřadu a o změně některých. Státní pozemkový úřad (pobočka Brno-Veveří) – Rozhodování a realizace pozemkových úprav, vytyčování pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Adresa pro doručování: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 60300 Brno.