Státní pozemkový úřad olomouc

Název úřadu: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj – Pobočka Olomouc. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Státní pozemkový úřad, Olomouc, Hodolany. Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj – pobočka Olomouc, IČO 01312774, kontaktní údaje, agenda a činnost úřadu. Olomouc-Hodolany, 727 957 257 727 957 258. Státní pozemkový úřad Olomouc, Blanická – Naším oborem je rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení. Olomoucký kraj Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj. Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj.

Státní pozemkový úřad olomouc

KoPÚ Lipna u Šternberka – rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy PDF Otevírá se do nového okna. Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc. Státním pozemkovém úřadu a o změně některých. Adresa pro doručování: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, tř. IIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. STÁTNÍ POZEMKovÝ ÚŘAD 111111111111111lllllllllllllílllll.

Státní pozemkový úřad olomouc

Vláda schválila nový zákon o vzniku nového Státního pozemkového úřadu, ktrý by měl od příštího roku nahradit Pozemkový fond a sítě. Adresa pro doručování: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, ul.

Bianická 383l1, 779 00 Olomouc – Hodoíany.