Svařování elektrickým obloukem testy

Návod k testu: myší klikněte na terčík před odpovědí. Vyzkoušejte si naše on-line zkušební testy pro svářeče, jejichž úspěšné zvládnutí je v praxi nutné. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:.

Svařování elektrickým obloukem testy

Vyzkoušejte si testy z bezpečnostních ustanovení, jejichž úspěšné zvládnutí je nutné pro prodloužení platnosti svářečského. Testy pro svařování elektrickým obloukem. Svařování kovů a materiálů seznam testů svářečské zkoušky – svářečák – úvodní stránka pro svářeče a studenty technických oborů.

Svařování elektrickým obloukem testy

Pro svarovani elektrickym obloukem 108.

Vzdálenost mezi kontaktním průvlakem a elektrickým obloukem. Metoda svařování MAG se také označuje podle ČSN 05 0705 číslem: ➢ 135. Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy.

Svařování elektrickým obloukem testy

Jaké záření vzniká při svařování elektrickým obloukem? Zkušební testy k přípravě na teoretickou zkoušku v základním kurzu ručního obloukového svařování. Svařování elektrickým obloukem ZK 111 1. Tak rozvoj svařování elektrickým obloukem nastává teprve po objevení.

Ověření znalostí bezpečnosti při svařování je formou zkušebního testu, který je. EN175 – zařízení pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných procesech. CE – splňuje požadavky Směrnice EC č. Elektrická: elektrický oblouk krátkého spojení, přímý kontakt, sváření.