Světlá výška hromadné garáže

SN 73 6057, Jednotlivé a řadové garáže. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (platnost od 1. 9. 2011). Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z.

Světlá výška hromadné garáže

SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel; ČSN 73 6110. SN 73 5305 Administrativní budovy a prostory; ČSN 73 6057. Bude dodržena ČSN 73 0540 – tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov – změna 4. Garáž bude mít navrženo větrání dle ČSN 73 6057.

Světlá výška hromadné garáže

SN 73 0804, 73 0804, 2002, Požární bezpečnost staveb. SN 73 6057, 73 6057, 1987, Jednotlivé a řadové garáže. Argumentem pro toto řešení je rovněž požadavek ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže, kde je dosud uvedeno, že garáž musí být opatřena.

SN 736057 Jednotlivé a řadové garáže – Základní ustanovení a ČSN 736058 Hromadné garáže – Základní ustanovení – k těmto dvěma normám byl zpracován. Norma ČSN 736057 (73 6057) Vydána dne 10. Jednotlivé a řadové garáže – Základní ustanovení. SN 736057: Jednotlivé a řadové garáže.

Světlá výška hromadné garáže

Zrušením dvou norem z roku 1988, ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení a ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Platí pro najíždění couváním nebo s jedním najetím.

Výše uvedená tabulka je citací Přílohy č. SN 73 6057 – Jednotlivé a řadové garáže. SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (únor 2001). SN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže – revizní návrhy (únor 2001). Garážové stání-ČSN 73 6056, hromadné garáže ČSN 73 6058. SN 73 6057 a ČSN 73 6058 z roku 1987. SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb –Kreslení výkresů stavební části (7.2004). SN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Anotace: Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z 1987-08 a ČSN 73 6058 z 1987-08.

Tato norma platí pro navrhování nových staveb jednotlivých, řadových. SN 73 6057 – Jednotlivé a řadové garáže. Překlad, Nahrazuje ČSN 73 6057 ze dne 18. Norma byla vydána v září letošního roku – nahrazuje dvě normy z roku 1987 – ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže a ČSN 73 6058 Hromadné garáže. SN 73 0804, ČSN 34 2710, ČSN EN 54, ČSN EN 12845, a dále pak na řadu. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z 1987-08-10 a ČSN 73 6058 z. Teď jsem náhodou natrefil při hledání jiné normy normu ČSN 73 6056, která se.

Norma na garáže ČSN 73 6057 byla zrušena v roce 2011 a byla nahrazena.