Tarifní třída 2

Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové. Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2). TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru.

Tarifní třída 2

Jaký je průměrný příplatek za vedení v jednotlivých tarifních třídách? Medián v jednotlivých tarifních třídách bez příplatků. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni.

Platová tabulka číslo 1; Platová tabulka číslo 2; Platová tabulka číslo 3.

Tarifní třída 2

Služební místa v této tarifní třídě se považují za začínající pro budoucí kariéru v CS. U této tarifní třídy není definován povinný obor nebo. Popis pracovní činnosti a tarifní zařazení jsou podkladem pro sjednání druhu práce. Správné zařazení zaměstnance do platové třídy je v pravomoci zaměstnavatele. V pracovní smlouvě pracovníka ve veřejném sektoru bude vždy určeno tarifní zařazení spolu s popisem náplně práce. Platové třídy, platové stupně, platové tabulky, také v tom máte trochu zmatek?

Zvýšení platů již poměrně tradičně neprobíhá k Novému roku, ale již o 2 měsíce dříve. Letos tomu není jinak a nejvíce si přilepší pedagogové. Vás poprosit, jestli by byl někdo ochoten, zde napsat, jaké druhy tarifních tříd u.

Tarifní třída 2