Teorie informace

Teorie informace je věda, která se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z kvantitativního hlediska. Revoluční zvrat v potřebë zkoumat vëdecky informaci a její přenos zpűsobilo vyużití elektřiny. Výměna informací s okolím nám umožňuje udržovat vlastní existenci.

Teorie informace

Proces zpracování informací je trvalý, nepřetržitý, ale ovlivnitelný. Claude Elwood Shannon byl americký elektrotechnik a matematik, nazývaný též "otec teorie informace". Teorii informace, která významně ovlivnila celou řadu. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu.

Teorie informace

Teorie informace se poprvé objevila ve 40.

Jejími tvůrci byli matematici Claude Elwood Shannon a Norbert Wiener. Slovo informace tvoří běžnou součást slovní zásoby – jak konstatuje např. Egon Bondy, používáme je tak často, že už se ani nezamýšlíme nad. Teorie informace je založena na pravděpodobnostním modelu zpráv a. Kvantitativní vyjádření množství informace ve zprávě. Syntax versus sémantika (zde nás zajímá syntaktická část). Komentáře ke slovu teorie informace.

Informace autor: Gleick James doporučená cena: 498Kč naše cena:418Kč.