Tepelný odpor vzorec

Stavební literatura definuje součinitel prostupu tepla vzorcem:. Zjednodušeně bývá vykládán jako tepelný odpor cca 3 mm tenké, nehybné. Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích. Součinitel přestupu tepla, Tepelný odpor při přestupu tepla. Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor – výpočty a vztahy. U vícevrstvých konstrukcí použijeme tento vzorec pro každý materiál, který se v nich vyskytuje. Tepelný odpor R je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce. Je přímo závislá na tloušťce konstrukce a λ. Najdôležitejšou zložkou súčiniteľa tepelného prestupu je jej tepelný odpor R. RN a rK vo vzorci (1) za akési záhadné čísla, ak nie priamo zbytočné.

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky. Jako převrácená hodnota součinitele tepelné vodivosti je definován měrný tepelný odpor. Všeobecne je definovaný analógiou k elektrickému odporu a jeho vzorec znie:. Tepelný odpor je teda priamo závislý od hrúbky sledovanej konštrukcie a. Tepelný odpor R je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislá na hrúbke konštrukcie a λ.

Tepelný odpor vzorec