Tloušťky čar stavební výkresy

Ve stavebnictví se běžně užívá 3 tloušťek čar – velmi tlustá, tlustá, tenká. SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební. Pravidla, výkres, stavební, formát, měřítko, materiály, zařizovací předměty, kóty.

Tloušťky čar stavební výkresy

Obzvláště se zaměřujeme na dodržování minimální velikosti tloušťek čar. Ve stavebních výkresech se užívají tři tloušťky čar: tenká, tlustá, velmi tlustá –. Tloušťka čáry musí být v celé délce konstantní (neměnná). Pro zobrazování se na výkresech používá několika druhů čar.

Tloušťky čar stavební výkresy

Tloušťka čar musí být v celé délce neměnná. Druhy výkresů: půdorysy, řezy, pohledy, detaily a situace.

Tloušťka čar (možné kombinace pro měřítka 1:20, 1:50, 1:100 nebo 1:200).

Tloušťky čar stavební výkresy

Tabulka 1 – Nejmenší tloušťky čar a velikost písma rozměry v mm. Měřítka výkresů stavebních objektů se volí dle těchto zásad: – 1:5000. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800. V půdorysu se kótují – vzdálenosti a tloušťky nosných zdí, přesahy střech, celkové délky. Výkresy stavebních konstrukcí Střední odborná škola Otrokovice. Vypracovat stavební výkres v souladu s platnými normami.

Na stejnou kótovací čáru zakótujte tloušťky podlah a stropů. Při kresbě výkresu musíme používat tloušťky čar, které udává norma (ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části), měřítka obvyklá. Tloušťka čar se volí tak, aby byl výkres čitelný i po případném zmenšení. Světová architektura, slavní architekti a stavební slohy. Hromadná změna barvy, tloušťky či typu čáry objektů jedné hladiny. ZAKRESLOVÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části.