Tranzistor jako zesilovač

V klidovém stavu bez vstupního signálu prochází trvale určitý klidový proud. Jestliže přivedeme na vstup (bázi) malé střídavé napětí. Pracovní bod; Zpětná vazba; Vstupní odpor; Mezní kmitočet. Tranzistor může pracovat ve třech základních zapojeních, pojmenovaných. Změnami velmi malého bázového proudu lze regulovat mnohonásobně větší kolektorový proud a použít tak tranzistor jako zesilovač. U tranzistoru zapojeného jako zesilovač.

UCE v budícím rozsahu mezi UCEsat a napájecím napětím Ub.

Tranzistor jako zesilovač

Přejít na Nejčastější zapojení tranzistoru jako zesilovače – Tato zapojení slouží jako zesilovač střídavého signálu, čímž se rozumí střídavé napětí či proud. Jedná se o proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko. Jedná se o výstupní vodivost tranzistoru při vstupu naprázdno. Jako zesilovač signálu – na bazi se přivádí malý řídící proud, kterým se ovládá. Používá se podobně jako bipolární tranzistor ¤ (tj. např. zesilovače či spínače). Jak funguje zesilovač-Mezi jednodušší a prakticky využitelné obvody patří zesilovače. Já zde popíši zesilovač s tranzistory.

Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Nastavení a stabilizace pracovního bodu tranzistoru:.

Tranzistor jako zesilovač

Tranzistor slouží především k zesilování proudu a napětí. Toho se využívá v tranzistorovém zesilovači, jehož schéma je na obr. Zesilovač: Úvod Bipolární tranzistor Fototranzistor Diak. Základní zapojení bipolárního tranzistoru je na obrázku 1. Praktický výpočet zesilovače malého signálu s bipolárním tranzistorem. Bipolární tranzistor má tři elektrody – báze, kolektor a emitor.

Podle struktury vrstev rozlišujeme bipolární tranzistory na NPN a PNP. Tranzistor jako zesilovač – tranzistor zesiluje vstupní proudový, nebo napěťový. B proudové zesílení tranzistoru je dáno činitelem nazývaným: β = h. Bipolární tranzistory se používají jako zesilovače, spínače a invertory. Vyrábějí se jako samostatné součástky nebo jako prvky integrovaných obvodů. Přesný výpočet tranzistorového zesilovače vychází z určení dvojbranových parametrů tranzistoru a pokračuje sestavením matice obvodu a řešením této matice. Určete kolektorový proud při bázovém proudu 100 µA, má-li proudový zesilovací činitel v tranzistoru v uvedené oblasti proudů hodnotu 60.

Obvykle zesilovač slouží především k zesílení amplitudy signálu, nebo jeho úrovně. V zesilovači třídy A pracují výstupní tranzistory (nebo elektronky) v lineární.