Třída dopravního zatížení

CBR v závislosti na třídě dopravního zatížení. SN 73 6114 užívají třídy dopravního zatížení (TDZ) s hodnotami průměrné denní intenzity. Očekávaná třída dopravního zatížení.

Třída dopravního zatížení

Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace funkční třídy A1. Použitá dopravní zatížení roztřídění do tříd dopravního zatížení jsou uvedena v. TDZ) podle průměrné denní intenzity. U polních cest se jedná převážně o třídu dopravního zatížení V a VI, výjimečně IV.

Třída dopravního zatížení

Dopravní zatížení, návrhová náprava, tuhá vozovka, netuhá vozovka, podloží vozovky, vodní režim, katalogové.

Odvodňovací žlaby se rozdělují do tříd zatížení A15 až F900. Dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty. Třída A 15 dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. Tabulka 2 Třídy dopravního zatížení. Tabulka 3 Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti na třídě dopravního.

Třída dopravního zatížení

Třída dopravního zatížení, nutná pro vstup do Katalogu vozovek, se stanovuje podle. D2 třída dopravního zatížení: CH typ podloží vozovky: PIII. Dopravního zatížení vybrané návrhové úrovně:.

VI, návrhová úroveň porušení vozovky D1 a je. V – návrhové úroveň porušení vozovky D 2 _. Silniční obrubník uložený nastojato do betonu s boční betonovou opčrou. Lineární kanálková vtoková mříž, třída D400 dle ČSN EN 124. E7); při instalaci do rámů z jiných materiálů je třeba vzít v úvahu intenzitu dopravního zatížení. D400, což umožňuje plně funkční použití i na dopravně zatížených stavbách.