Třída konstrukce s1

Texty pro cvičení z předmětu Prvky betonových konstrukcí – navrhování podle Eurocode 2. Konstrukce lze rozdělit do tříd S1 až S6. Doporučená konstrukční třída pro návrhovou životnost 50 let je S4.

Třída konstrukce s1

Při stanovení tloušťky krycí vrstvy betonu se nejprve určí indikativní třída betonu v. Dále se uvažuje základní třída konstrukce S4, a to pro návrhovou životnost. Materiálové vlastnosti a součinitelé Dřevěné konstrukce musí být navrženy a. Modifikační součinitel pro třídy vlhkosti a trvání zatížení.

Třída konstrukce s1

Dle typu konstrukce můžete zvolit trezor (bezpečnostní schránku, skříň):. Požadavek prostředí pro cmin,dur (mm).

Požadavek z hlediska trvanlivosti podle stupně vlivu prostředí a třídy konstrukce na cmin,dur v mm.

Třída konstrukce s1

Poznámky: Dekorativní vysokotlaké laminátové desky odpovídající EN 438 se zařazují do třídy D-s2, d0. Výrobky s označením: s1, s2 a s3 se týkajítvorby kouře. Požární bezpečnost stavebních výrobků je určovaná podle tříd Euro – Euroclass. Certifikované zařízení zabezpečující ochranu cenností dle PN-EN 14450:2005, bezpečnostní třída S1 – Jednovrstvá ocelová konstrukce – Standardně vybaveno. Certifikované zařízení zabezpečující ochranu cenností dle PN-EN 14450: 2005 jakož i zbraní a munice, bezpečnostní třída S1. Certifikované zařízení zabezpečující ochranu cenností dle PN-EN 14450:2005, bezpečnostní třída S1.

Třída reakce na oheň umožňuje zkoumání reakce stavebních výrobků na oheň a. Třídy vývinu kouře jsou s1, s2 a s3 (anglický termín – smoke – je zkrácen na "s"). Trezor nábytkový PRIVAT SAFE 2-PR-K, třída S1. Všechny prvky konstrukce sejfu PRIVAT SAFE jsou vyrobeny z certifikovaných materiálů, které odpovídají.