Ukazatele pracnosti

Popis práce a pracovních podmínek, Norma času v hodinách. Stanovení nejnižší možné spotřeby času (norma), která. KS – klasifikace struktury, třídění stavebních prací (obdoba TSKP).

Ukazatele pracnosti

Dodávky stavebních prací zajišťované vlastními pracovníky. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Vykonove normy v fesnfm hospod6rstvf. Třídění stavebních konstrukcí a prací (TSKO), dělení, uveďte některé.

Ukazatele pracnosti

Sjednaná pravidla pro stanovení mzdy za práci se vztahují na zaměstnance VOKD.

Základní výkonové normy stavebnictví ČSR a SSR 1988 – práce izolační. Proti ukazateli pracnosti, čím větší číslo tím větší vytíženost rámku, tím lépe. Rozdělení času směny v aparaturních výrobách. Metoda naturální vyplývá ze skutečné pracnosti vypočtené z fyzického objemu produkce určitého. Ukazatelé technologičnosti konstrukce vzhledem k montáži. Naznačené ukazatele je třeba chápat jako příklad z relativně široké palety možností, které lze. Nejpoužívanější ukazatele při použití metody jednotek práce: Ukazatel snížení normované pracnosti objemu výroby v % : kde NHú = úspora v normohodinách.

Ukazatele pracnosti

Aktivität Ukazatele aktivity naznačují, jak dobře (tedy efektivně) hospodaří.

Ukazatelé hospodárnosti n Náklady na jednu proceduru: celkové dispozièní. Nyní se zaměříme na analytické ukazatele produktivity práce. Výhoda prodeje zboží oproti výrobě pokrmů spočívá v nižší pracnosti. Podobně je možné využít odchylku termínů SV a ukazatele dodržování termínů SPI na. Práce se také zaměřuje na způsob výpočtu ukazatele jednotkových. Ukazatel pracnosti nám objasňuje, jaká je spotřeba práce na jednotku.

Analýzy linek hodnotí 4 základní ukazatele:. Pracovní pozice s největší pracností, resp. Praktická příručka – Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR. Za reciproký ukazatel lze označit pracnost ( také pracovní náročnost) výroby: esp_obrazek10. Jsou to ukazatelé považované za charakteristiky intenzity výroby.