Umělecké styly literatura

Literatura se dělí na domácí a emigrantskou tvorbu. Ahoj, článek je zajímavý, moc mi pomohl, ale nevíš o nějaké literatuře, kde se o. Zadání: Umělecké směry na přelomu 19.

Umělecké styly literatura

Impresionismus, symbolismus,dekadence, prokletí básníci. Umělecký styl je stylem spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací.

Umělecké styly literatura
Umělecké styly literatura

Zvláštním útvarem je esej (styl odborný s prvky stylu uměleckého), ve kterém se. S tímto stylem se nejčastěji setkáváme v odborné literatuře. Název výukového materiálu: Moderní směry 20. Literatura a umění se přestaly rozvíjet jednostranně, do této doby lze říci, že v daném období všichni umělci tvořili v jednom, nebo ve dvou stylech.

Základní funkce (účel) se výrazně liší od ostatních funkčních stylů: umělecké texty (tj. krásná literatura) jsou založeny na převaze estetické funkce. Amy Dempseyová, Umělecké styly, školy a hnutí, nakladatelství Slovart, Praha 2002. Povinná literatura: Clement Greenberg, Modernistická malba. Funkční styly a slohové postupy; základní větné členy. Umělecké směry a osobnosti světové literatury 1. Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání a je. Dokáže časově zařadit myšlenkové směry a umělecké styly.