Unipolární tranzistor

Unipolární tranzistor je polovodičový prvek, jehož označení unipolární vyjadřuje, že přenos náboje je v tomto tranzistoru uskutečňován pouze majoritními. ArchivPodobnéUnipolární tranzistory jsou řízené elektrickým polem FET (Field Effect Tranzistor), kterým regulují velikost proudu procházejícího vodivým kanálem polovodiče. Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů typu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru ¤ má jednu základní výhodu. Tranzistory jsou zesilovací (aktivní) polovodičové prvky. Je možno je rozdělit na bipolární a unipolární tranzistory podle toho, zda se na zesilování podílí oba typy. Princip funkce unipolárního tranzistoru.

Unipolární tranzistor

Bipolární tranzistor potřebuje ke svému buzení výkon do bázového (v zapojení se společným emitorem) nebo.

Tranzistory řízené elektrickým polem. Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem (JFET). Unipolární tranzistor je polovodičová součástka řízená elektrickým polem, která využívá vlivu příčného elektrického pole na průchod proudu polovodičem. Unipolární tranzistory jsou tranzistory, které využívají jeden typ vodivosti. Tranzistor rízený elektrickým polem s prechodovým hradlem (JFET). Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a.