Určení vlastnictví plotu

Jestliže nelze ani poté jednoznačně určit, komu plot patří, lze se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví k plotu. Na Váš stručný dotaz existuje poněkud složitější odpověď, neboť při určování vlastnického práva k plotu je nezbytné brát v úvahu dobu, kdy byl. Společný plot mezi pozemky – § 1024 nového občanského zákoníku.

Určení vlastnictví plotu

Kategorie: Darování, vlastnictví, povinnosti k vl. Problematiku plotů si rozdělíme do několika částí, a to povinnost plotit, údržba a. Vyslovená povinnost vlastníka pozemku si oplotit pozemek se může týkat v. Pokud toto nebude možné, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Určení vlastnictví plotu

Vlastníkem plotu je vlastník pozemku, na kterém plot stojí. Nastanou situace, kdy máme oplocenou zahradu z několika stran a za plotem je další zahrádka. Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však.

Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení. U plotů je zpravidla jasné, kdo je jejich vlastníkem, i když u těch, které jsou někde od nepaměti přímo na hranici pozemku, může být složité vlastníka určit. Tento článek se věnuje problematice určování vlastnictví k rozhradám.

Určení vlastnictví plotu