Valená klenba s lunetami

Valená klenba je klenba ve tvaru půlválce nebo válcové výseče, která překlenuje. LunetaArchivPodobnéLuneta (z franc. lunette, zdrobnělina z lat. luna, Měsíc) je půlkruhová plocha stěny (tvar Měsíce ve čtvrti), nejčastěji pod valenou klenbou nad okny a dveřmi. Zatímco nejstarší klenební konstrukce venkovských domů nebo hospodářských staveb byly jednoduchého valeného tvaru a zděné zpravidla z kamene.

Valená klenba s lunetami

KN6Zamek Navarov valena klenba s lunetami. Zamek Navarov valena klenba s lunetami. KN7Klenby Ceska placka v novostavbe Nachod. Klenebné žebro – místo proniku kleneb – kční i estetický prvek.

Valená klenba s lunetami

Přejímá tlaky a přenáší je do podpor. Nejčastěji jsou „hřebínky“ uplatněny na hranách křížových kleneb, na hranách klenebních lunet, vložených do valené či jiné klenby, nejčastěji. Anotace: Prezentace k objasnění významu klenby, jejího názvosloví a dělení; žáci mají k dispozici učebnice. Misto sakristie snesene zŕizena asi nová, vysoko valenou klenbou sklenutá, vedle. Valená klenba s falešným manýristickým kazetováním stropu, 2001. Valená klenba s lunetami, severní křídlo třetího nádvoří, 2001. Tištěný obraz Hradní valená klenba s lunetami 170x50cm 314A_3G.

Tištěný obraz Hradní valená klenba s lunetami 170x50cm 314A_3G. Tištěný obraz Hradní valená klenba s lunetami 160x70cm 314A_7C.

Valená klenba s lunetami

Tištěný obraz Hradní valená klenba s lunetami 160x70cm 314A_7C. Vlevo je obdélná místnost klenutá valenou klenbou s lunetami, jejichž čela jsou vpravo tvořena lomeným obloukem a vlevo půlobloukem. Vnitřek členěný pilastry sklenutými valenou klenbou s lunetami. KŘÍŽOVÝ VRCH, na něm kaple Nejsvětější. Presbytář a západní vstupní prostor s kruchtou jsou sklenuty valenou klenbou s lunetami, ústřední rozšířený prostor pak českou plackou a ramena konchovitou.

Semily (u pískovcového portálu s kamenickým emblémem) klenba, oblouková.