Vaznicová soustava

Vaznicové soustavy (stojatá stolice, ležatá stolice, atd.) ¢ Soustava věžních krovů. Krokevní soustava používala vrcholovou vaznici uloženou na přírodní rozsoše nebo se vaznice podepírala kůly zapuštěnými do země, které byly do vaznice. Krokve krovů vaznicové soustavy musí být podpírány vaznicemi ve vzdálenosti 4 až 4,5 m. U krovu bez vrcholové vaznice může být délka krokví od střední. Krovy této střechy se zhotovují ve vaznicové soustavě jen pro menší rozpětí, asi do 8 m. Pro větší rozpětí by byl krov vaznicové soustavy nehospodárný, a proto. Krovy, soustavy krovů, statické chování krovů, krovové soustavy klasické, novodobé krovy, soustava krokevní, soustava vaznicová, stojatá stolice, ležatá stolice.

Vaznicová soustava

V českém prostředí je nejrozšířenější soustava vaznicová. V dřívějších dobách se hojně používaly krovy hambalkové a věšadlové, dnes se je domech s malým. Vaznicová soustava je charakterizována tím, že krokve, jdou od hřebenu k okapu ve směru největšího spádu a jsou podporovány vodorovnými.

Vaznicová soustava

Anotace: Pracovní list se zaměřuje na prověření učiva o nosných střešních konstrukcích, krovech a vaznicových soustavách. Taková prostá krokevní soustava se používá obvykle při rekonstrukcích jako náhrada. Krokevní soustavy – prostá krokevní – hambalková Vaznicové soustavy. Vaznicová soustava se skládá z plných a jalových vazeb. Vaznicová soustava v příčném a podélném řezu. Základními typy vaznicových soustav jsou. Výpočtovýprostorovýmodelhambalkové soustavys neposuvným hambalkem – zastřešení rodinného domu (software Scia Engineer) Vaznicová soustava.

Základním nosným prvkem vaznicových soustav je vodorovně uložený hranol – vaznice, zpravidla podepřená sloupky. U vaznicových krovů rozlišujeme plné a jalové vazby. Pomocí vhodné vaznicové soustavy lze zastřešit každý půdorys bez ohledu na sklon střechy. Vaznice jsou podporovány v plných vazbách. Jsou ukázány různé výpočetní modely vaznicového krovu a je. Zatížení krovu je spočítáno v souladu se soustavou Evropských norem pro.