Veleslavínova 42 plzeň

Studijní oddělení FPE je přestěhováno do budovy Veleslavínova 42, 3. Studijní oddělení FPE ZČU v Plzni Veleslavínova 42 306 14 Plzeň. ArchivPodobnékontaktní adresa: Chodské náměstí 1, 306 14 Plzeň.

Veleslavínova 42 plzeň

Univerzitní 8, Pilsen, Czech Republic. Studovna Veleslavínova: otevírací doba: Po-Čt 8. Budova Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Kladecí plán dlažby ve vstupní hale, návrh dveří hlavního vstupu. Tato projektová dokumentace řeší IV.

Tato etapa zahrnuje především výměnu oken a opravu. A\ ÚČEL OBJEKTU Tato projektová dokumentace řeší II. Tato etapa zahrnuje především vestavbu. Veřejné zakázky Miluše Peckertová:Veleslavínova 42, Plzeň – výměna oken. Adresa: Fakulta pedagogická ZČU, Veleslavínova 42, Plzeň, 306 14. Datum zahájení: Předpokládaná hodnota: 6 000 000,00 Kč bez DPH. Hlavní místo plnění: Veleslavínova 42, Plzeň.

Veleslavínova 42, Plzeň – sanace stropů pod půdou, sanace krovů a rekonstrukce střechy – úprava PD". Západočeská univerzita v Plzni – provedení stavby " Veleslavínova 42, Plzeň – sanace stropů pod půdou, sanace krovů a rekonstrukce střechy – úprava PD". ARES: Stavovská unie studentů Západočeská university, IČO: 45331618, Plzeň 3, Veleslavínova 42 , PSČ 30619. Vyhledávání objektu Veleslavínova, Plzeň na mapě.