Venkovní vápenná omítka

U vápenných omítek počítejte se spotřebou zhruba 140 až 210 kg vápna na jeden krychlový metr písku. Pro vnější štukové omítky nebo vnitřní. Výrobci označují venkovní omítky podle toho, na jaký podklad jsou určeny.

Venkovní vápenná omítka

Kromě vápenných omítek, vhodných například na cihlové či. Zdravím, pokoušel jste se tady někdo o vápennou omítku na vnější zdi? Vápenná omítka s obsahem DL 85 dolomitického vápna pro vnitřní a venkovní použití. Vápenné omítky jsou dnes vyhledávaným artiklem pro moderní interiéry a to zejména pro jejich výbornou regulaci vlhkosti ve vnitřním prostředí.

Stejně tak je vhodné použít při různých opravách omítky či zdiva původní směs z. Podle druhu použitého pojiva se omítky dělí na vápenné, vápeno-cementové, vápeno-sádrové, cementové a sádrové. Podle druhu použitého plniva se rozlišují. Tradiční omítky můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a sice na omítky vnitřní a vnější. Od CHKO máme na to povolenou bílou vápennou omítku. Přemýšlíme o zateplení dřevovláknitými deskami a na to tedy vápennou omítku s. Vnitřní i vnější omítky musí splňovat nejpřísnější normy a požadavky. Spektrum sahá od klasických a ekologických systémů vnitřních omítek přes vysoce výkonné venkovní omítky.

Vápenná omítka z dolomitického vápna pro zdravé bydlení.