Ventrální strana

V oblasti oka se vnitřní mediální strana někdy označuje jako nazální, zevní laterální. Archiv(opakem je dorzální = ležící na hřbetní či zádové straně) – viz lateralita, líce. Předposlední díl seriálu přináší pohled na přední a laterální stranu bérce.

Ventrální strana

Dělí se na tři skupiny: ventrální, laterální a dorsální. Když sedí vedle sebe, odklánějí se na opačné strany. Ventrální neboli přední strana našeho těla, kde se nacházejí naše oči, ústa, hruď, prsa, genitálie atd. V průběhu rotace střeva se základ duodena otáčí asi o 90° vpravo, takže jeho původ- ní ventrální strana je pak obrácena na pravou stranu.

Ventrální strana

Na dorzální straně je vyklenutá, ventrální strana je plochá nebo dokonce konkávní. Na ventrální straně je brázda, která se u většiny rodů prohlubuje ve vakovitý.

Ventrální strana

Větvení pseudodichotomické, apikální a ventrální. Dýchací otvory jednoduché nebo složené. Sporofyty na spodní straně stélky nebo na stopkatých receptakulích. Dále pokračuje mezi úpony crus penis a ventrální plochou corpus ossis.

Ventrální strana prosoma je kryta kutikulární destičkou – sternum, která vzniká splynutím 4 sternitů. Anteriorně na sternum navazuje menší. Trny na dorzální straně zadních holení jsou dlouhé a holeně chloupkované. Ventrální strana zadních stehen není červená. Tyto větve zásobují svaly dorzální strany hlavy a krku a senzitivně inervují kůži ve. Plexus obsahuje čtyři základní ventrální větve krčních nervů, tři obloučkovité.

Zevní ústí uretry se nachází proximálněji na ventrální straně penisu od glandu až po perineum, podle toho je hypospadie klasifikována jako distální – přední.