Vertikální kompozice

Ve stylistice označujeme základní výstavbu textu termínem kompozice. Vertikální členění činí text vícevrstevným a usnadňuje jeho recepci. Kompozice literárního díla je dána tím, jak jsou v něm uspořádány a spojeny jeho.

Vertikální kompozice

Synonymním pojmem je vnější kompozice literárního díla. Jednotlivé části textu, které horizontální členění vyděluje, jsou: Titul: může mít různé podoby. Kompozice literárního díla značí jednak uspořádání syžetu ve vztahu k fabuli. Analogický pojem vertikální členění textu však již nemá primární souvislost s.

Vertikální kompozice

Nauka o textu, základy textové syntaxe (téma, motivy, propojenost, návaznost a soudržnost textu, odbočky, vsuvky, výstavba textu, členění textu).

Je jasné, že nejeden čtenář má v těchto dnech úplně jiné starosti. Weidlich Eugen: Kompozice vertikální I. Obrázek díla prozatím není dostupný. Obrazová kompozice je nejdůležitější pojem nejen ve fotografii, ale i u. Vertikální členění textu je na rozdíl od horizontálního nelineární: je to členění. Kompozice mluveného odborného komunikátu je také velmi promyšlená. Kompozice není ničím jiným, než souhrnem pravidel, rad a doporučení, které vedou k. Krásná vertikální kompozice s výrazným barevným akcentem.

Vertikální kompozice

Vše o Kompozici obrazu > část 2: Kompozice – linie a křivky. Linie svislé (vertikální) naopak navozují dojem síly, výšky, mohutnosti a. Vertikální třetinové dělení vyžaduje pozornost při vyvážení snímku.

Postavu, strom nebo komín umístíme na pravou svislici a vyvážíme je zejména tonálně, neboť. Home » Základy kompozice IV: Na šířku nebo na výšku. Zákazníci vyžadují (hlavně od profesionálů) vertikální kompozice na obálku časopisu. Celková vyváženost snímku potom není nic jiného, než poskládání prvků na snímek tak, že vznikne vizuální iluze vyváženosti relativně k vertikální i horizontální. Zcela obdobně by bylo možné postupovat u vertikální kompozice. Vertikální členění 15 4 Stylová norma v jazykové výstavbě uměleckých děl 17 4. Vertikální kompozice dílčích hmot zachovala jednolitost, zajistila jak monumentalitu rezidence, tak odpovídající diferenci jednotlivých celků.