Výkonové vlastnosti

Schopnosti určují rozdíl v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení. Tato prezentace vznikla v rámci projektu „Systém kariérového poradenství. Vlohy – anatomicko – fyziologické zvláštnosti, vrozené schopnost – rozvinutá vloha, vlastnost osobnosti, která je předpokladem.

Výkonové vlastnosti

Výkonové vlastnostiSchopnostijsou základní, všeobecné a relativně trvalé vlastnosti osobnosti člověka, projevující se v. Od nich závisí miera nášho úspechu v akejkoľvek činnosti. Vlohy (dispozície) = sú vrodené danosti a osobitosti človeka;. Vlohy (dispozice) – vrozené anatomicko-fyziologické.

Výkonové vlastnosti

K výkonovým vlastnostem osobnosti počítáme ty, které podmiňují míru úspěchu člověka v různých druzích lidské činnosti. Výkonové vlastnosti – tvořivost a inteligence. Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti. Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Schopnosti – výkonové vlastnosti (psychické vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a vykonávat je. Rozvíjí se na základě vloh.). Další materiály z tematického celku Psychologie a komunikace. VLOHY; SCHOPNOSTI; VĚDOMOSTI; DOVEDNOSTI.

Téma: Výkonové vlastnosti; Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se výkonových vlastností; Časová dotace: 20 min. Vztahově postojové a výkonové vlastnosti člověka.

Výkonové vlastnosti

Vztahově – postojové vlastnosti osobnosti. Osobnostní vlastnosti podílející se na formování charakteru. Aktivačně-motivační vlastnosti, Vztahově-postojové vlastnosti, Dynamické vlastnosti, Výkonové vlastnosti, Vyčlenění dílčích faktorů inteligence. Jsou měřítkem toho, co jedinec dokáže, jak úspěšně může. Výkonové vlastnosti z hlediska obsahu.

Vědomosti – teoretický základ, teoretické vlastnosti (fakta, souvislosti, vztahy). Dovednosti – schopnost konat činnost. Jako u diod i u tranzistorů je objemová velikost PN přechodů hlavním kritériem výkonových možností tranzistoru. Tyto vlastnosti osobnosti poukazují na to, kam jedinec směřuje, co ho pohání. Výkonové vlastnosti : jsou měřítkem toho, co člověk dokáže. Predstavujú kvalitu a kvantitu, čo jednotlivec dokáže, aké má predpoklady na riešenie aj zložitých situácií.

Pokud chceme při zkouškách spalovacích. Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelně shrnuje středoškolské učivo psychologie týkající se motivačních a výkonových vlastností.