Výmaz zástavního práva poplatek

Vy, ale s účinností nového Občanského zákoníku, kdy se např. Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv. Správní poplatky a úplaty související nejen s podáním návrhu na vklad jsou.

Výmaz zástavního práva poplatek

Správní poplatek ve výši 1 000 korun se nezmění, ale bude vybírán i za. Výmazů zástavního práva z katastru nemovitostí je přitom u nás. Katastrální zákon zavede příští rok nové poplatky.

Například výmaz zástavního práva po splacení hypotéky vyjde vlastníka na tisíc korun.

Výmaz zástavního práva poplatek

Nový zákon zavádí tisícikorunový poplatek za zápisy, které byly dosud zdarma. Za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí se má platit. Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují i na. Za zápisy nových věcných práv, ale i za zápisy, které dříve zpoplatněny. Vlastnické právo,; předkupní právo,; věcné břemeno,; zástavní právo. Podá-li na katastr návrh na vklad zástavního práva ve prospěch „nové".

Zápisy do katastru nemovitostí týkající se práv k nemovitostem se provádějí i. Nově takto zaniklé věcné břemeno vymaže až na základě návrhu na vklad výmazu zaniklého práva z katastru nemovitostí, tj. Nejvýraznější změnou je poplatek za výmaz zástavního práva.

Výmaz zástavního práva poplatek

Dosud totiž za tento úkon, kterých se ročně provede zhruba 200 tisíc, lidé.