Vodící čáry word

Zobrazení teček nebo vodicích znaků mezi tabulátory. Klikněte na Tabulátory a pod možností Vodicí znak klikněte na tečkované čáry nebo jiný vodicí znak. Naučte se v dokumentech aplikace Word 2007 odsazovat a zarovnávat informace pomocí.

Vodící čáry word

Přidat vodicí znaky mezi zarážky tabulátoru. Podobně jako jiné typy zarážek lze i zarážku svislé čáry nastavit před nebo po zadání textu odstavce. Jestliže nastavíte zarážku svislé čáry, zobrazí se v místě zarážky tabulátoru. Ve Wordu lze pro jednoduchá ohraničení využít čáry ohraničení, které se vytvoří automaticky, jestliže zapíšeme pod text, který chceme ohraničit do nového.

Vodící čáry word

Zde můžeme nastavit nejen typ a vzdálenost zarážek, ale i vodící znak.

Zarážka svislé čáry, Neslouží k zarovnání textu, ale k nastavení pozice svislé čáry. Tutoriály na Office Word, Excel, Powerpoint, Access. Důležité je po nastavení umístění, zarovnání a vodícího znaku kliknout na tlačítko. Ne všechny funkce kancelářského nástroje MS Word 2010 lze objevit. Stiskněte klávesu Tab a následně se zobrazí čára v délce závislé na. Word 2010 – informace o použitém formátování a způsobu jeho vymazání.

Mezi jednotlivými zarážkami tabulátorů lze nastavit vodící znaky. Jenže, kde to najít Misrosoft Office Wordu 2007?

Vodící čáry word